الگوی تضمین کیفیت برنامهریزی آموزشی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان

طراحی الگوی تضمین میزان مرغوب بودن برنامهریزی آموزشی دانشجو-معلمان در ادامه کالج فرهنگیان
دوره کوچینگ سازمانی, کوچینگ سازمانی, تمجید کوچینگ سازمانی, کوچینگ سازمانی حقوقی, کوچینگ

پژوهش حاضر با هدف ﺑ ﺮ رﺳ ﻲ میزان مرغوب بودن کاربست رویه تدریس مربی گری (کوچینگ) در ادامه کار ها ی آموزشی اعضای هیأت علمی کالج علم ها طبابت تبریز انجام شد.

دوره کوچینگ سازمانی

موفقیتآمیز امتحانات دانشجویان کالج آکسفورد باعث میشد. حالت اجرای کارورزی و هم عاملین آن -یعنی معلم و استاد راهنمای کارورزی- از شیوه فرآیند کوچینگ و منتورینگ و الگوی نقش باعث به انتشار حرفه­ای می­شود.

ملکی و مهرمحمدی (1395، 24) با تمرکز بر قصه نگاری در ادامه درس کارورزی به تیتر چکیده از فرآیند تدریس و آماده­سازی معلمان در ادامه کالج فرهنگیان، عاقبت گرفتند در ادامه فرآیند تدریس دانشجومعلمان در ادامه درس کارورزی دانشجویان می بایست روایتی از آنچه در ادامه مکتب و در ادامه تعامل با استادان و معلمان راهنما واقعه افتاده به صورتی پژوهشی و علمی نگارش کنند.

اجرای کارورزی از اولیه عصر ۵. این که کلمه کوچینگ را در ادامه بالا میخوانید، ممکن است یکی از از همین چندین فکر به ذهنتان خطور میکند: ممکن است یاد نوع کوچینگ میافتید که سازمانتان میخواهد بر روی بازاریابهای خویش پیاده کنید.

کوچینگ سازمانی حقوقی

شایستگی­های گزینه حیث ایشان شامل دانش، توانش، نگرش، فعالیت و خوی بود که هر کدام زیرشایستگیهایی را در ادامه بر دارند.

آکادمی کوچینگ ایمپکت آمریکا با هیات علمی مخصوص به فرد، یکی از از معتبرترین موسسه ها گزینه تایید فدراسیون فی مابین المللی کوچینگ (ICF) و انجمن فی مابین المللی کوچینگ (IAC) است.

تعریف کوچینگ سازمانی

بر شالوده گواهی دگرگون سازی بنیادی تدریس و رویش (شورای خوب انقلاب فرهنگی، 1390، 5) تربیت فقاهتی و اخلاقی- تربیت سیاسی و اجتماعی- تربیت زیستی و بدنی- تربیت هنری و قشنگ شناختی- تربیت اقتصادی و فن ای- تربیت علمی و فناوری -ساحت­هایی میباشند که یاددادن و تربیت بر شالوده آن ها شکل خواهد گرفت.

چه در ادامه هم اکنون اداره یک به دست آوردن و فعالیت ریز و محلی باشید یا این که به دنبال تولید یک کمپانی در ادامه سراسر دنیا باشید، نمی اقتدار مزایای مربیگری به دست آوردن و فعالیت را نادیده گرفت.

کوچینگ سازمانی

کارمندان سازمان به تیتر نیروی امداد کننده در ادامه کنار رئیس قرار خواهند گرفت و بر مبنای توانائیهایشان ،مسئولیت راهبری به آن ها سپرده میشود.

یک سازمان یا این که تیم کاری، نظیر یک سیستم پیچیده هست که تک تک اجزای آن به نوعی با یک دیگر در ادامه رابطه میباشند و سازمان هنگامی تغییر و تحول می‌کنند که اشخاص داخل آن تغییر و تحول کند.

با همین حال، نظیر اکثری از چیزهای زندگی، داشتن یک مربی باتجربه که بتوانید به آن تکیه نمایید یکی از از با قیمت ترین منابع موجود به جهت صاحبان شغل ها است.

هر عملی در ادامه هر سازمانی مستلزم داشتن برنامه تلویزیونی است. و همکاران (2016، 224) با تیتر تبیین و اولویت­بندی مهارت­های گزینه نیاز به جهت درس دادن در ادامه کالج فرهنگیان از حیث استادان و صاحبنظران و به شیوه­ای آمیخته انجام شد و عاقبت گرفتند درس دادن در ادامه کالج فرهنگیان مستلزم نگاهی ویژه است.

کوچینگ سازمانی می تواند تاثیرات زیاد متعددی بر روی اعضای سازمان و در ادامه عاقبت بهرهوری سازمانی داشته باشد. کوچینگ سازمانی به آشنایی توانائی افراد، مدیریت، هدف ها سازمانی، رسالت سازمانی و بکارگیری راهکارهای قابلیت محور به جهت تبارک سازمانی میپردازد.کوچینگ به سازمان امداد می نماید تا بتواند کارمندان توانمند، مستقل، با اراده، مسئول و وفادار تربیت نماید.

به جهت وصال به هدف ها شغلی برداشته میگردد تا کوچی بتواند در ادامه عصر هنگامی معین به همین هدف ها دست یابد. عمده سازمانها منابع و وقت خویش را بر بر روی نقاط ضعف سازمان میگذارند، در ادامه حالیکه که در ادامه کوچینگ، نقاط ضعف مدیر شده و همت بر همین هست که قابلیتها، استعدادها و توانمندیها شناسائی شده و حوزه رویش آن ها تولید شود.

خوشبختانه، حالا سرویسی وجود دارااست که در ادامه آن صاحبان شغل ها می توانند هدایت فردی گزینه نیاز به جهت جواب به سؤالات سخت خویش و توفیق سازمان خویش را اخذ نمایند – مربیگری به دست آوردن و کار.

به دست آوردن بضاعت در ادامه پرسیدن پرسش ها قوی که باعث به اخذ پاسخهای با ارزش شود. در ادامه همین کنش و واکنشهای حرفه­ای طرز ترقی دانشجو-معلم و احاطه وی بر فرایندهای علمی و حرفه­ای به لطف محرز و به جهت نقاط ضعف و کمبودهای او برنامه­ریزی گسترش شخصی شکل می­گیرد.

مشارکت­کنندگان تحقیق شامل ۹ نفر از اعضای هیأت علمی کالج و ۶ نفر از مدیران خوب کالج فرهنگیان دارای ارتباط با مدیر و برنامه­ریزی آموزشی و تضمین میزان مرغوب بودن بودند که با رویه نمونه­گیری هدفمند تعیین شدند.

به جهت گسترش و رویش در ادامه چنین بازار پررقابتی، ایمپکت مزیت رقابتی خویش را بر میزان مرغوب بودن محتوای آموزشی و هیات علمی خویش متمرکز نموده است.

همانطور که در ادامه صورت ذیل بازدید میشود، ایمپکت در ادامه چهار مجموعه کشور ها حضور فعال دارد. همین مضمون‌ با مقداری تسامح در ادامه مقوله­بندی کدها به فعالیت رفته است.

بازار کلیدی ایمپکت، ایالات متحده آمریکا، کانادا و اروپای غربی است. یک دنیای اسرارآمیز که در ادامه آن کارهای حیاتی زندگی که خوبتر هست انجام بدهید (مثل کوچینگ)، نسبت به کارهای فوری که می بایست انجام بدهید (مثل پيشبيني فرایند بازار) حق تقدم پیدا میکنند.

در ادامه نقطه نهایی می بایست اشاره کنیم، تدریس کوچینگ، به جهت اشخاصی که علاقمند به زمینه خودیاری و امداد به دیگران به جهت خوبتر زیستن هستند، می تواند زمینه زیاد اغنا کنندهای باشد.

کوچینگ یکی از از عامل ها اثر گذار بر بهبود تلاش کارمندان در ادامه یک سازمان محسوب میگردد و یکی از از عوارض کلیدی اثر گذار بودن کوچینگ، تمرکز بر یادگیری کارمندان به جای دستوردادن و در دست گرفتن نمودن است.

سپس از آن فهمیدیم کوچینگ، همانطور که مدام گفته شده، به جهت انجام آنچه می بایست انجام شود- تاثیرگذاری مستقیم بر تلاش یک فروشنده- ناکافی است.

دگرگون سازی سازمانی با کوچینگ شخصی و تیمی قابلیت پذیر است. ساماندهی مینماید. کوچینگ بر دوران هم اکنون و هدف تمرکز داشته و یک فرایند ارتقا میزان مرغوب بودن و دگرگون سازی میباشد.

Coach به تیتر مراحل رویش یا این که دگرگون سازی در ادامه اذهان و رویکردهای شما در ادامه کنارتان قرار می‌گیرد تا بتواند با اعتنا به قابلیتها و توانائیهایتان همین مجال را تولید کند تا بهترین تصمیم را درجهت رویش به دست آوردن و فعالیت و زندگی خویش اتخاذ نمایید.کوچ نیروهای درونی شما را فعال کرده و اشخاص را از نقطه نقص‌ به سمت هدف.

راهنماییها و بازخوردهای اضطراری را به جهت مراجعه کننده آماده نماید تا او بتواند به هدف ها به دست آوردن و کاری خویش دست یابد.

و اشخاص علاقمند میتوانستند به جهت حوزههای گوناگون کوچینگ فردی، مانند کوچینگ روابط، به دست آوردن و کار، شغل، سازمان و … و به جهت اینکار با مواقعی نظیر پرسوجو، برخورد واضح و روشن، التماس و بحثهای مفید، به امداد کوچی میآید تا او به اقدامات عملی دست یابد.

بازخوردهای واضح و شفاف بدهد و در ادامه غایت به جهت وصال به اهدافمان، راهنمای ارزشمندی باشد. در ادامه حالی که داده ها و توصیههای متعددی در ادامه گزینه طرز راهاندازی و رویش یک کسبوکار بهصورت آنلاین در ادامه دسترس است، تمامی آن ها طبیعتاً عمومی میباشند و خاص کسبوکار منحصربهفرد شما نیستند.

 Th is was gen​er​ated ​by GSA  Con᠎te nt  G enerator Dem​oversion.

مطمئناً، مقالات و کتابهای الکترونیکی آنلاین بیشماری در ادامه گزینه چگونگی تولید و رویش یک کسبوکار وجود دارد، البته در ادامه نهایت، هر کسبوکاری منحصربهفرد هست و توصیههای عمومی به دشواری می تواند جایگزین قابل قبولی به جهت هدایت فردی باشد.

از سوی دیگر، مربیان به دست آوردن و فعالیت می توانند چیزی زیاد ارزشمندتر ارائه دهند – مشاوره فردی و سفارشی. که وظیفه حمایت از مراجعهکنندگان را دارا هستند تا آن ها بتوانند با اخذ آموزشها و راهنماییهای اضطراری به هدف ها فردی و یا این که حرفهای خویش دست یابند.

و در ادامه همین ابتکار عمل فرصتهایی پیدا میگردد که هیچوقت به آن ها پرداخته نشده بود. عمده صاحبان مشاغلی که به دنبال مشاوره در ادامه گزینه چگونگی رویش کمپانی خویش هستند، منابع محدودی به جهت بر روی آوردن به آن ها دارند.

با آموزشهایی که از شخص با تجربهتر به دست آوردن میکند، مهارتهای خویش را در ادامه حوزه مشخصی ارتقاء دهد. اما کوچی که توانسته باشد تدریس کوچینگ حرفهای را پشت سروصدا گذارده و همه مهارتهای اضطراری را به دست آوردن کرده باشد.

مهارتهای ارتباطی بهبود یافته و مهارتهای مدیر دوران و نظیر آن هم ارتقاء دارند. در ادامه همین زمینه پیشنهادهای بهبود هم ارائه شده که می­توان به مواقعی نظیر تولید ارتباط دوستانه معلم راهنما و کارآموز، نمره­دهی ناظر پس از گفتگو شفاهی و توضیحات کارآموزان، برگزاری کارگاه­های آموزشی تدریس، رعایت سقف معلم نسبت به دانشجو، تعیین ناظران بر شالوده فن تخصصی اشاره کرد.

پایان­نامه کارشناسی ارشد فن تاریخ و فلسفه یاددادن و تربیت، دانش گاه علم ها انسانی و اجتماعی، کالج مازندران. پژوهش حاضر در ادامه حیث دارااست با ارائه الگویی جامع از برنامه تلویزیونی درسی تربیت معلم، چهره یی شفاف و منطقی از تضمین میزان مرغوب بودن به جهت آماده­سازی و تربیت معلمان در ادامه مملکت جمهوری اسلامی ایران را اکران دهد و به همین سئوال جواب دهد که الگوی مطلوب تضمین میزان مرغوب بودن در ادامه کالج فرهنگیان به جهت آماده­سازی و تربیت معلمان چیست؟

از آن جا که یکی از از هدف ها نظام تربیت معلم، بسترسازی به جهت به دست آوردن شایستگیهاست و محتواهای درسی و غیر درسی از گزاره ابزارهای همین هدف به شمار می­روند، شایستگیمحور بودن آن­ها کلیدی خدشه­ناپذیر است.

اداره یک به دست آوردن و فعالیت اکثر اوقات می تواند به تیتر یک پیگیری زیاد انفرادی احساس شود. بیزینس کوچینگ (کوچینگ به دست آوردن و کار)، کوچینگ فردی، کوچینگ سازمانی، کوچینگ شغلی و …

مربیان به دست آوردن و فعالیت معمولا کارآفرینان باتجربه و خویش صاحبان شغل ها میباشند که تصمیم می گیرند از استعدادهای خویش به جهت تولید و رویش یک به دست آوردن و فعالیت به جهت امداد به بقیه صاحبان شغل ها به جهت وصال به هدف ها خویش به کارگیری کنند.

به باور ایشان برنامه تلویزیونی درسی، به تیتر یک راهنما، جهت انجام فعالیت­های تدریس تنظیم می­شود و به شکل قانونی در ادامه کتابها و بقیه رسانه­ها در ادامه مرکزها تدریس قانونی اجرا شده و گزینه ارزشیابی قرار می­گیرد.

اکثری از افراد، از شغلی که دارا هستند راضی نمیباشند و خیال آنها، جایگاهی فراتر در ادامه شغل فعلی و یا این که حتی تغییر و تحول شغل و فن خویش است.

تا با مبادرت و عملکردهایی بهتر، به موفقیتهای گوناگون شغلی، تحصیلی و حتی کاری دست یافت. اشخاص هنگامی که به هدف ها و آرزوهای خویش دست نمییابند، افسرده، غمگین و یا این که حتی خشمگین و عصبانی میشوند.

1) خبرگان دانشگاهی آگاه از تربیت معلم: خبرگان کلمه اشخاصی بودند که در ادامه حوزه میزان مرغوب بودن تربیت استاد و مدیر و برنامه­ریزی آموزشی و درسی آن در ادامه مقطع هنگامی 1385 تا 1395 مبادرت به تألیف کتب، نوشته علمی-پژوهشی و طرح پژوهشی کرده بودند و همینطور سخنرانان دارای اهمیت همایش­ها و کنفرانس­های ملی هم را شامل می­شد.

به جهت برطرف کردن همین نقص‌ چاره­ای جز دستیابی به سرمشق از شیوه آنالیز می دانی و اخذ داده ها از حوزه و بافت موجود تربیت استاد نیست.

به عبارتی، مشارکت­کنندگانی که در ادامه سطح آخری گفتمان شدند، کدها و داده ها جدیدی ارائه نکردند. تمامی آن تعاملات در ادامه راهرو سازمان، پای تلفن، و در ادامه خودرو.

معمولاً اصطلاح “کوچینگ” تمامی ما‌درها را به همین جهان میبُرد. بلکه به او رویه ماهیگیری را میآموزد. قلمداد نمیشود، بلکه به راهنمای قدرتمندی تبدیل میگردد که رویش متعددی را در ادامه اشخاص تولید میکند.

و سپس از همین چارچوبها براي نيروهاي فروش در ادامه چند کمپانی چیره فورچون ۵۰۰ به کارگیری کرده و شاهد اثر گذاری قابل اعتنا کوچینگ بههنگام بودیم.

کوچینگ توفیق را می توان زیرشاخهای از کوچینگ شخصی دانست. دورههای مربوطه را بگذرانند. کوچینگ شخصی (Personal Coaching) را می توان تیم اشکال کوچینگها دانست.

ممکن است یاد همین افتادید که همین آخرها خیلی اندک به کوچینگ پرداختهاید. مدلهای کوچینگ که من تا به امروز یاد گرفتهام ذاتا غلط نبودند.

مهم تلاش اجرایی است، در ادامه حالی که منتورینگ با تلاش توسعهای به مراجعه کننده امداد میکند، ارتباط بلند مدت تولید می کند و نیاز به علم دارد.

در ادامه کوچینگ فردی، کوچ و کوچی (فرد مراجعه کننده)، به امداد همدیگر، برنامهای را تهیه می‌کنند تا در ادامه غایت کوچی به بهترین وجه، نیازهای خویش را برطرف کند.

به نقطهای انتقال دهد که همواره در ادامه طلب وصال به آن هستند! و در ادامه سال ۱۸۶۱، به تام مربیان ورزشی اطلاق شد؛ اشخاصی که عملکرد میکردند ورزشکاران را به هدف ها ورزشی خویش برسانند.

در ادامه غایت الگوی تضمین میزان مرغوب بودن برنامه­ریزی آموزشی طراحی و بنا کردن شد. شناسایی همین مضامین، در ادامه بنا کردن الگوی تضمین میزان مرغوب بودن اضطراری بود.

در ادامه بعضا موردها تفاوت­های متعددی فی مابین الگوی ارائه شده و واقعیت­های موجود وجود دارد. تا ورژن قابل قبولتر و زیاد توانمندتری را در ادامه زندگی شخصی، کاری و ارتباطی خویش ارائه دهد.

اینجاست که کوچینگ سازمانی نقش خود را نشان می دهد مدیران می بایست خط مش کاری خویش را تغییر و تحول دهند و نباید اثر گذاری کشیدن را دست کم بگیرند.

البته ابعاد تحقیقات گستردهای انجام دادیم که چارچوبهای کوچینگ نوین را در ادامه مکتوب پرفروش “رمزگشایی مدیر فروش” (McGraw-Hill 2012) نشان داد.

سؤال اول: عنصرها و مؤلفه­های کلیدی تضمین میزان مرغوب بودن برنامه­ریزی آموزشی دانشجومعلمان در ادامه کالج فرهنگیان کدامند؟ دومینهمایشملیتربیتبدنی، اصفهان، کالج فرهنگیان، کالج اصفهان.

پایان­نامه کارشناسی ارشد کالج شهید بهشتی. چاپ سوم، تهران: سمت. چاپ هفتم، تهران: دوران. تهران: مرکز تدریس و تحقیقات صنعتی ایران.

به جهت چه حوزههایی تدریس کوچینگ وجود دارد؟ تدریس کوچینگ حرفهای، به چه بنیادی نیاز دارد؟ و می بایست اشاره نماییم که دهها، چنانچه نیکی صدها، مثال از همین مدلها وجود دارد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.