انواع رله ها و کاربردهای آنها

اشکال رله ها و کاربردهای آنها
ترموستات سه رله کرل, ترموستات سه رله, ترموستات سه رله کرل PJEZS0000L

همین ترموستات مهم میزان مرغوب بودن و عملکرد منحصربفرد هست و کاربردهای آن در ادامه سردخانه، سردخانه ذیل صفر و … اندازهگیری دمای محفظه و در دست گرفتن آن در ادامه پروژههای internet اشیا IoT از دارای ویژهای برخوردار است. Po st has be en g enerated with GSA  Con tent G​en​erator Demov ersi on!

اگر تغذیه ترموستات 12 ولت هست می بایست از ترانس ایزوله به کارگیری کنید. • پارامترهاي سري (frequent) F که تهیه هایی هست که می می بایست بصورت روتین عضو دستگاه انجام دهد.

دانفوس یک شرکت چندملیتی دانمارکی هست که به وسیله مهندس مادس کلوزن تاسیس گردید. دمای مناسب جهت میزان گیری به وسیله سنسور DS18B20، با اعتنا به این که با کابل PVC پوشیده شده است، ۱۲۵ مرتبه سانتی گراد تقریب زده شده است.

در ادامه همین پروژه از ساختار دستوری if که اسم دیگر آن انتقال در دست گرفتن شرطی است، به کارگیری میکنیم. همین رله از دو فلز گوناگون الجنس که ضرایب انبساط طولی متفاوتی دارا هستند تشکیل شده است، به اطراف همین فلز به نیز چسبیده یک فن سیم حامل جریان الکتریکی پیچیده شده است.

اگر شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در ادامه گزینه ترموستات کرل لطفا از وب سایت ما‌درها دیدن کنید.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.